Norasiah Binti Harun@Mohamad

Penolong Pengarah

Bertanggungjawab membantu PP(M)TR3 dalam urusan: ■ kemudahan e-mel 1GovUC, mentadbir dan menyenggara sistem Active Directory / DNS / DHCP jabatan ■ mentadbir dan menyenggara Sistem antivirus jabatan. ■ mengawalselia dan menguatkuasa pematuhan Etika E-mel jabatan, melaksanakan kursus Pembudayaan ICT (Kemudahan E-mel dan Internet jabatan) ■ memberi khidmat dan bantuan teknikal berkaitan e-mel, AD dan antivirus.

Gelaran
CFS Gred 41
Emel
Norasiah binti Harun@Mohamad
Telefon
03-8885 5181
Bahagian
Bahagian Pembangunan Dan Pengurusan Maklumat Strategik
Cawangan
Cawangan Pengurusan Teknologi
Sektor
Sektor Rangkaian & Keselamatan
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 46.4K sejak 9 Januari 2015