Nurul Aimi binti Alam Shah

Pembantu Tadbir (P/O)

"1. Membantu mengurus Kes-Kes Pemindahan Ikatan Kontrak Untuk Dibawa Ke Mesyuarat Bagi Pertimbangan Jawatankuasa Pemindahan /Pelepasan Ikatan Kontrak Berkhidmat (JKPP) 2. Membantu Pengiraan Baki Ikatan Kontrak Berkhidmat Bagi Pelajar Dan Pegawai Tajaan 3. Membantu Menerima Dan Memproses Kes-Kes Pelanggaran Syarat-Syarat Perjanjian Untuk Tujuan Tuntutan Gantirugi
4. Membantu Memantau Penguatkuasaan Perjanjian Dengan Kementerian "

Gelaran
PT(I)J1
Emel
Nurul Aimi binti Alam Shah
Telefon
03-8885 3572
Bahagian
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Cawangan
Kluster Pembangunan Strategik Tadbir Urus
Sektor
Unit Pengurusan Perjanjian & Kontrak (J)
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 33.4K sejak 9 Januari 2015