Nurul Hasanah binti Hilmi

Penolong Pengarah

  1. Mengurus dan memantau proses lapor diri graduan JPA dalam dan luar negara bagi bidang kritikal;
  2. Menyemak data graduan tahun akhir (bidang kritikal) bagi setiap tahun pengajian melalui sistem SILA;
  3. Menyelaras data daripada system SILA dan data Unit OD (dalam negara) & PPL (luar negara)
  4. Menyemak status lapor diri pelajar;
  5. Mengemukakan senarai nama graduan gagal lapor diri tamat pengajian dan enggan berkhidmat dengan Kerajaan kepada Mesyuarat Jawatankuasa Biasiswa (JKB) untuk perakuan pengeluaran Notis Tuntutan Ganti Rugi;
  6. Menyelaras laporan dan menyediakan laporan berkaitan tuntutan ganti rugi bidang kritikal ke JKP;
  7. Menyelaras maklumat keberadaan graduan akhir tahun (luar negara) melalui makluman PPL;
  8. Menyemak statistik lapor diri graduan secara bulanan;
  9. Menyelaras pelaksanaan program Taklimat Re-Orientasi bagi graduan kritikal; dan
  10. Menjadi urusetia Program Talent Acceleration in the Public Service (TAPS).
Gelaran
PP(I)OC1
Emel
Nurul Hasanah binti Hilmi
Telefon
03-8885 3375
Bahagian
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Cawangan
Kluster Pembangunan Strategik Sebelum Perkhidmatan (LSP)
Sektor
Unit Pembangunan Kerjaya (OC)
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 50.8K sejak 9 Januari 2015