Mohd Zul Qais bin Shahabuddin

Pegawai Teknologi Maklumat

Bertanggungjawab dalam Keurusetiaan ISMS, menyelaras mesyuarat dan kursus berkaitan seperti Jawatankuasa Keselamatan ICT (JKICT), Mesyuarat Pasukan Pelaksana, Bengkel ISMS Awareness, Bengkel Semakan Dokumen, Risk Assessment, Mesyuarat Audit Dalam dan menyelaras pertambahan pemantauan matrik keselamatan

Gelaran
PP(M)DS7
Emel
Mohd Zul Qais  bin Shahabuddin
Telefon
03-8885
Bahagian
Bahagian Pembangunan Dan Pengurusan Maklumat Strategik
Cawangan
Cawangan Pengurusan Data & Standard
Sektor
Sektor Pengurusan Standard
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 12.6K sejak 4 Februari 2016