8 keputusan carian ditemui bagi kata kunci “division:bpms branch:cppa sector:sektor-modal-insan

Nama Jawatan Emel Telefon
Burhanuddin bin Md Zain Ketua Penolong Pengarah Burhanuddin bin Md Zain 03-8885 5013
Muhammad Muhaimin bin Mohd Isa Pegawai Teknologi Maklumat Muhammad Muhaimin bin Mohd Isa 03-8885 5100
Wan Nazirah binti Wan Mohamad Pegawai Teknologi Maklumat Wan Nazirah binti Wan Mohamad 03-8885 5113
Rozlin binti Zamri Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Rozlin binti Zamri 03-8885 5134
Wahidah binti Abdul Wahab Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Wahidah binti Abdul Wahab 03-8885 5157
Mohd Ilhammuddin bin Mohd. Fuead Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Mohd Ilhammuddin bin Mohd. Fuead 03-8885 5137
Mohd Rizuwan bin Sa'ar @ Idris Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Mohd Rizuwan bin Sa'ar @ Idris 03-8885 5161
Khairul Anuar bin Hassan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Khairul Anuar bin Hassan 03-8885 5162