7 keputusan carian ditemui bagi kata kunci “unit:unit-integriti

Asrul Shah bin Razali

Asrul Shah bin Razali

Ketua Penolong Pengarah

Mengetuai dalam urusan pengukuhan integriti, Mesyuarat JITU, Kajian Audit Nilai JPA dan pengiktirafa...

 • KUIN
 • 03-88853259
 • Asrul Shah bin Razali
Sofiah Ab Hamid

Sofiah Ab Hamid

Penolong Pengarah

Menguruskan urusan berhubung tatakelakuan/ tatatertib, pengistiharan harta dan urusan prestasi pegaw...

 • PP(IN)1
 • 03-88853745
 • Sofiah Ab Hamid
Jagan A/L Arumugam

Jagan A/L Arumugam

Penolong Pengarah

Menguruskan urusan pengukuhan integriti, Mesyuarat JITU, Kajian Audit Nilai JPA dan pengiktirafa...

 • PP(IN)2
 • 03-88853747
 • Jagan A/L Arumugam
Khairul bin Ahmad

Khairul bin Ahmad

Penolong Pengawai Tadbir

Membantu PP(IN)1  dalam urusan berhubung tatakelakuan/ tatatertib, perisytiharan harta dan  urusan...

 • PPT(IN)1
 • 03-88853671
 • Khairul bin Ahmad
Marniza Binti Jasni

Marniza Binti Jasni

Penolong Pengawai Tadbir

Membantu PP(IN)2  dalam urusan  pengukuhan integriti,  Mesyuarat JITU, Kajian Audit Nilai J...

 • PPT(IN)2
 • 03-88853756
 • Marniza Binti Jasni
Norsuhani binti Samin Taib

Norsuhani binti Samin Taib

Pembantu Tadbir

Membantu PPT(IN)1 dalam urusan berhubung tatakelakuan dan tatatertib pegawai JPA.

 • PT(IN)1
 • 03-88853749
 • Norsuhani binti Samin Taib
Yushairy bin Yusni

Yushairy bin Yusni

Pembantu Tadbir

Membantu PPT(IN)2 menguruskan pelaksanaan integriti , JKTU dan  Audit Nilai di JPA.

 • PT(IN)2
 • 03-88853751
 • Yushairy bin Yusni