Suzilla binti Ibrahim

Ketua Penolong Pengarah

• Mengkaji, menyemak dan menambah baik dasar skim perkhidmatan • Menyediakan khidmat rundingan berkaitan dasar skim perkhidmatan bagi: (i) klasifikasi C/ Q & U (ii) KKM/ nrecc/ MOSTI (iii) Kelantan/ Sabah/ Perlis/ MBK S&T Pengasingan & Penswastaan/ Pengiktirafan Kelayakan (MMC/ MBOT) • Menyelaras urusan berkaitan kajian perjawatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah

Gelaran
KPP(O)A4
Emel
Suzilla  binti Ibrahim
Telefon
03-8885 4296
Bahagian
Bahagian Perjawatan dan Organisasi
Cawangan
Sektor Dasar Skim Perkhidmatan
Sektor
Unit Pembangunan Perskiman dan Perjawatan Negeri Sabah
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 25.1K sejak 8 Disember 2016