Wan Khairul Fitri bin Kamarudin

Pembantu Tadbir (P/O)

"1. Membantu Menerima Dan Memproses Pertimbangan Permohonan Pelepasan Ikatan Kontrak Biasiswa Persekutuan/Dermasiswa/Hadiah Latihan Persekutuan Untuk Dibawa Ke Mesyuarat Jawatankuasa Berkaitan. 2. Membantu Menerima Dan Memproses Pertimbangan Permohonan Penggantungan Ikatan Kontrak Untuk Melanjutkan Pengajian Ke Peringkat Yang Lebih Tinggi Bagi Penerima Biasiswa Persekutuan/Dermasiswa/Hadiah Latihan Persekutuan Untuk Dibawa Ke Mesyuarat Jawatankuasa Berkaitan. 3. Membantu Memproses Kes-Kes Untuk Pertimbangan Permohonan Penukaran Pinjaman Kepada Kontrak Berkhidmat Dengan Kerajaan 4. Membantu Menerima Dan memproses Kes-Kes Perlanggaran Syarat Perjanjian Untuk Tujuan Tuntutan Ganti Rugi Khususnya Penama-Penama Yang Telah Diberikan Kelulusan Penggantungan Ikatan Kontrak Untuk Melanjutkan Pengajian Ke Peringkat Yang Lebih Tinggi. 5. Membantu Menerima Dan Memproses Kes-Kes Perlanggaran Syarat Perjanjian Untuk Tujuan Tuntutan Ganti Rugi Khususnya Penama-Penama Yang Telah Diberikan Kelulusan Penukaran Pinjaman Kepada Kontrak Berkhidmat. 6. Membantu Memberi Khidmat Nasihat Kepada Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan Mengenai Dasar-Dasar Perjanjian Biasiswa Dan Pinjaman Pelajarn Berkaitan Pelaksanaan Pertimbangan Pelepasan Ikatan Kontrak, Penggantungan Ikatan Kontrak Dan Penukaran Pinjaman Kepada Kontrak Berkhidmat Dengan Kerajaan. 7. Penyediaan Pemakluman Kepada Pelajar Dan Pegawai Tajaan Termasuk Merekod Dan Memuatnaik Dokumen Berkaitan Ke Dalam Sistem. 8. Membantu Menguruskan Fungsi-Fungsi Atas Talian Yang Berkaitan Unit J."

Gelaran
PT(I)J3
Emel
Wan Khairul Fitri  bin Kamarudin
Telefon
03-8885 3574
Bahagian
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Cawangan
Kluster Pembangunan Strategik Tadbir Urus
Sektor
Unit Pengurusan Perjanjian & Kontrak (J)
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 40.4K sejak 31 Mac 2015