Ahmad Zaki bin Zainal Abidin

Pegawai Teknologi Maklumat

"1. Menguruskan dan memantau pengoperasian sistem sedia ada yang menyokong kelancaran pengurusan kerja di BMI. 2. Menguruskan penambahbaikan sistem sedia ada dan/atau  pembangunan sistem/fungsi baru. 3. Menguruskan proses migrasi bagi data-data sistem sedia ada  berjalan dengan lancar dan mengikut prosedur keselamatan yang ditetapkan. 4. Menguruskan perlaksanaan  kolaborasi sistem ICT BMI bersama agensi / bahagian lain. 5. Menyediakan dan mengemaskini  dokumentasi sistem-sistem ICT BMI. 6. Memantau dan menyelia  PPTM(I)PR."

Gelaran
PPM(I)PR2
Emel
Ahmad Zaki bin Zainal Abidin
Telefon
03-8885 5180
Bahagian
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Cawangan
Perundingan
Unit
Unit Maklumat
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 7.2K sejak 2 Ogos 2017