Nama Jawatan Emel Telefon
Kosong TPB(I)S Timbalan Pengarah Kluster Pembangunan Strategik Dalam Perkhidmatan Kosong TPB(I)S 03-8885 3058
Mohamad Nazmi bin Ismail Ketua Penolong Pengarah Mohamad Nazmi bin Ismail 03-8885 3056
Mohd Shazrizal bin Safri Ketua Penolong Pengarah Mohd Shazrizal bin Safri 03-88853991
Rugayah binti Abdul Hamid Ketua Penolong Pengarah Rugayah binti  Abdul Hamid 03-8885 3587
Sulyana binti Ahmad Baharan Penolong Pengarah Sulyana binti Ahmad Baharan 03-8885 3518
Mohd Kamarul bin Othman Penolong Pengarah Mohd Kamarul bin Othman 03-8885 3053
Norazlina binti Abd Hamid Penolong Pengarah Norazlina binti Abd Hamid 03-8885 3044
Idzatul Farahana binti Ithnin Penolong Pengarah Idzatul Farahana binti Ithnin 03-8885 3359
Muhammad Syafiq bin Azmi Penolong Pengarah Muhammad Syafiq bin Azmi 03-8885 3432
Mohd Feisal Hafiz bin Abdul Aziz Penolong Pengarah Mohd Feisal Hafiz bin Abdul Aziz 03-88853367
Ruhaizah binti Mohamad Penolong Pengarah Ruhaizah  binti Mohamad 03-8885 3468
Shafiqa binti Shafiee Penolong Pengarah Shafiqa binti Shafiee 03-88853569
Muhammad Afiq Izzat bin Mohd Saad Penolong Pegawai Tadbir Muhammad Afiq Izzat bin Mohd Saad 03-8885 3298
Rokiah binti Tahak Pembantu Tadbir (P/O) Rokiah binti Tahak 03-8885 3421
Nor Haslin binti Abdul Razak Ketua Pembantu Tadbir Nor Haslin  binti Abdul Razak 03-8885 3407