Mohd Kamarul bin Othman

Penolong Pengarah

Menyelaras urusan Penawaran Kursus-kursus Jangka Panjang, Sederhana dan Pendek Sektor Latihan Dalam Perkhidmatan. Kursus-kursus yang terlibat adalah:- i. CBBPDBKP (HLP Pelaksana) ii. BYDPA iii. NHI Sr. iv.NHI Pelaksana v. EPP Senior vi. YLP 1 vii. Pertukaran Belia - Korea viii. KDI 1 ix. KDI 2 x. MEXT 1/2/3 xi. JISPA xii. MEXT 2 xiii. MEXT 3 xiv. JUSA "

Gelaran
PP(I)S
Emel
Mohd Kamarul bin Othman
Telefon
03-8885 3053
Bahagian
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Cawangan
Pembangunan (Kluster Pembangunan Strategik Dalam Perkhidmatan)
Sektor
Kluster Pembangunan Strategik Dalam Perkhidmatan
Unit
Unit Pengurusan Penawaran Dalam Perkhidmatan (S)
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 37.9K sejak 1 September 2015