Mohd Kamarul bin Othman

Penolong Pengarah

Menyelaras urusan Penawaran Kursus-kursus Jangka Panjang, Sederhana dan Pendek Sektor Latihan Dalam Perkhidmatan. Kursus-kursus yang terlibat adalah:- i. CBBPDBKP (HLP Pelaksana) ii. BYDPA iii. NHI Sr. iv.NHI Pelaksana v. EPP Senior vi. YLP 1 vii. Pertukaran Belia - Korea viii. KDI 1 ix. KDI 2 x. MEXT 1/2/3 xi. JISPA xii. MEXT 2 xiii. MEXT 3 xiv. JUSA "

Gelaran
PP(I)S2
Emel
Mohd Kamarul bin Othman
Telefon
03-8885 3053
Bahagian
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Cawangan
Kluster Pembangunan Strategik Dalam Perkhidmatan (LDP)
Sektor
Unit Pengurusan Penawaran Dalam Perkhidmatan (S)
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 45.3K sejak 1 September 2015