Nama Jawatan Emel Telefon
Farid H. Askali Bin Ibrahim Ketua Penolong Pengarah Farid H. Askali Bin Ibrahim 088-488 666
Mohd Yeozree Izwan Bin Jemil Penolong Pengarah Mohd Yeozree Izwan Bin Jemil 088-488 668
Mohd Addzizull Bin Osman Penolong Pegawai Tadbir Kanan Mohd Addzizull Bin Osman 088-488 661 / 662 / 663
Elsie Binti Anis Penolong Akauntan W29 (KUP) Elsie Binti Anis 088-488 661 / 662 / 663
Lo Chau Nyen Penolong Akauntan W29 Lo Chau Nyen 088-488 661 / 662 / 663
Nelly Bistian Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Nelly Bistian 088-488661 / 662 / 663
Anita Dalisan Ketua Pembantu Tadbir (Kewangan) Anita Dalisan 088-488 661 / 662 / 663
Sanisah Binti Gimon Ketua Pembantu Tadbir Sanisah Binti Gimon 088-488661 / 662 / 663
Nelissa Binti Romzi@Roji Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Nelissa Binti Romzi@Roji 088-488 661 / 662 / 663
Clarice Stanislaus Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Clarice Stanislaus 088-488 661 / 662 / 663
Kasmawati Binti Jeki Masan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Kasmawati Binti Jeki Masan 088-488 661 / 662 / 663
Jolini Binti Janim Pembantu Tadbir (Kewangan) Jolini Binti Janim 088-488 661 / 662 / 663
Mohd Azaman Bin Mohd Taib Ketua Pembantu Tadbir Mohd Azaman Bin Mohd Taib 088-488 661 / 662 / 663
Yelly Yong Pembantu Tadbir (Kewangan) Yelly Yong 088-488 661 / 662 / 663
Norlela Binti Madali Pembantu Tadbir (Kewangan) Norlela Binti Madali 088-488 661 / 662 / 663