Nama Jawatan Emel Telefon
Sanisah Binti Gimon Ketua Pembantu Tadbir Sanisah Binti Gimon 088-488661 / 662 / 663
Jariah Binti Siajah Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Jariah Binti Siajah 088-488 661 / 662 / 663
Emma Diun Abdullah Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Emma Diun Abdullah 088-488 661 / 662 / 663
Umira Binti Nayan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Umira Binti Nayan 088-488 661 / 662 / 663