Hemalatha a/p Suppiah

Ketua Penolong Pengarah

● Mengkaji, menyemak dan menambah baik dasar skim perkhidmatan
● Menyediakan khidmat rundingan berkaitan skim perkhidmatan bagi:
(i) klasifikasi perkhidmatan G/ L/ M & S
(ii) JPM/ MAFS/ KBS/ KPWKM/ PERPADUAN
(iii) Kedah/ Pulau Pinang/ MBK Am/ Kesatuan

Gelaran
KPP(O)A3
Emel
Hemalatha a/p Suppiah
Telefon
03-8885 4038
Bahagian
Bahagian Perjawatan dan Organisasi
Cawangan
Sektor Dasar Skim Perkhidmatan
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 33.9K sejak 12 Januari 2017