Pembantu Tadbir (P/O)

Gelaran
PT(I)K12
Emel
Kosong PT(I)K15
Telefon
03-8885 3471
Bahagian
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Cawangan
Kluster Pembangunan Strategik Tadbir Urus (PS)
Sektor
Unit Pengurusan Kutipan Dan Ganti Rugi (K)
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 699 sejak 1 Jun 2022