Siti Nur Amini binti Mohd. Amin

Ketua Penolong Pengarah

  1. Membantu menyelaras sesi libat urus pembangunan KPI PPTPA Tier 1 bagi Kementerian/Jabatan/Agensi mengikut Sektor.
  2. Membantu menyelaras semakan semula KPI PPTPA Tier 1 berdasarkan maklum balas Jawatankuasa Semakan KPI.
  3. Membantu menyelaras pengemaskinian KPI PPTPA Tier 1 berdasarkan maklum balas Mid Term Review dalam sistem myKPI.
  4. Melaksanakan sesi libat urus dengan Agensi Pemantau (MAMPU/MOF/ICU/MITI) bagi mendapatkan input dan maklum balas penyediaan kamus KPI Generik Tier 1 dan template KPI Tier 1.
  5. Mengurusetiakan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Semakan KPI dan mesyuarat JK Khas KPI.
  6. Menyediakan maklum balas kepada pertanyaan Kementerian/Agensi berkaitan urusan KPI dari semasa ke semasa.
  7. Menyelaras sesi libat urus bersama Kementerian/Agensi berkaitan isu-isu pengurusan KPI PPTPA dari semasa ke semasa.
Gelaran
KPP(PP)K
Emel
Siti Nur Amini binti Mohd. Amin
Telefon
03-8885 3092
Bahagian
Bahagian Penyelidikan, Perancangan dan Dasar
Cawangan
Cawangan Kolaborasi Strategik dan Hubungan Antarabangsa
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 1.0K sejak 19 Ogos 2022