Rohezat binti Mohamad

Pembantu Tadbir

 1. Membantu menyelaras ulasan JPA terhadap Memorandum Jemaah Menteri (daripada semua Kementerian).

 2. Membantu menyelaras maklum balas JPA ke atas Keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri, Mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Perkhidmatan, Mesyuarat Pasca Kabinet.

 3. Membantu menyelaras maklum balas/input JPA terhadap pelbagai maklumat yang dikemukakan oleh Kementerian/Jabatan/Agensi termasuk menyediakan input terhadap kertas cadangan/pertimbangan bagi mesyuarat yang dihadiri oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam.

 4. Urus setia Mesyuarat Pengurusan Tertinggi (MPT) JPA.

 5. Membantu menyelaras ulasan/maklum balas JPA terhadap Memorandum Jemaah Menteri daripada Perdana Menteri.

 6. Membantu menyelaras Memorandum/Nota Jemaah Menteri yang disediakan oleh JPA.

 7. Membantu menyelaras ulasan/maklum balas terhadap mesyuarat-mesyuarat utama Kerajaan.

 8. Urus setia Seminar Perancangan Strategik (SPS) JPA.

 9. Membantu mengurus permohonan badan/agensi antarabangsa/negara luar yang berhasrat untuk mengadakan kerjasama dengan JPA serta bertindak sebagai urus setia bagi kerjasama dua hala dan pelbagai hala.

 10. Urus setia utama bagi penyertaan JPA di forum/mesyuarat/persidangan di peringkat antarabangsa seperti OECD, JICA, NHI, CAPAM dan ASEAN.

 11. Membantu mengurus lawatan-lawatan rasmi delegasi Pengurusan Tertinggi JPA ke luar negara dari segi penyediaan input dan bahan bicara berkaitan dasar-dasar semasa JPA serta menguruskan lawatan delegasi luar ke JPA.

Gelaran
PT(PP)K1
Emel
Rohezat binti Mohamad
Telefon
03-8885 3370
Bahagian
Bahagian Penyelidikan, Perancangan dan Dasar
Cawangan
Cawangan Kolaborasi Strategik dan Hubungan Antarabangsa
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 2.6K sejak 23 November 2020