Salwa Izani binti Kamarzaman

Ketua Penolong Pengarah

Membantu TPB(K)D3 dalam pengurusan:

• Mengkaji dan menggubal dasar-dasar perkhidmatan • Menyemak dan menambahbaik dasar-dasar/garis panduan sediada • Menyediakan khidmat runding berkaitan dasar-dasar pekhidmatan • Menyediakan dan menyelaras khidmat nasihat berkaitan dasar-dasar perkhidmatan • Menyediakan dan melaksanakan pemantauan / naziran dasar perkhidmatan • Melaksanakan kajian impak terhadap dasar-dasar perkhidmatan • Merancang dan menyelaras aktiviti lawatan penandaarasan / engagement dan nazirani

Gelaran
KPP(K)D5
Emel
Salwa Izani binti Kamarzaman
Telefon
03-8885 5324
Bahagian
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Cawangan
Cawangan Dasar Dan Perundingan (CDP)
Sektor
TIM 3
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 34.8K sejak 29 Jun 2015