Shazana binti Noor Zakri

Penolong Pengarah

  1. Bertanggung jawab menyelia, mengurus dan memantau pelajar-pelajar tajaan JPA yang berkaitan dengan akademik dan kebajikan di IPTA, IPTS dan GLU yang telah ditetapkan

  2. Urus Setia Jawatankuasa Pindaan Tempoh, Pelanjutan, Penggantungan, Penangguhan dan Pertukaran Kursus / Universiti (JKSP) dan Mesyuarat Jawatankuasa Penajaan (JKP) Bahagian Pembangunan Modal Insan, JPA.

  3. Menyediakan kertas pertimbangan bagi permohonan yang telah dikemukakan oleh pelajar tajaan JPA dan seterusnya membentangkan kertas berkenaan dalam Mesyuarat Jawatankuasa

  4. Menerima, memproses serta mengeluarkan keputusan bagi semua permohonan daripada pelajar tajaan JPA yang berkaitan pengajian pelajar seperti permohonan pelanjutan, pinda tempoh pengajian, penangguhan pengajian, pertukaran kursus / universiti, permohonan mobiliti, permohonan bernikah kahwin atau pun kes-kes penamatan.

  5. Merancang, menyedia serta melaksanakan program pembangunan pelajar seperti Program Outreach Pelajar.

  6. Menjawab semua aduan / pertanyaan / memberikan khidmat nasihat berkaitan isu-isu pelajar tajaan JPA dalam negara sama ada melalui telefon, emel atau lain-lain medium

  7. Menyelia dan mengawasi tugas-tugas pegawai serta urusan pentadbiran Unit Pembangunan Sebelum Perkhidmatan (Dalam Negara)

  8. Menja1ankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.

Gelaran
PP(I)OD
Emel
Shazana binti Noor Zakri
Telefon
03-8885 3378
Bahagian
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Cawangan
Kluster Pembangunan Strategik Sebelum Perkhidmatan (LSP)
Sektor
Unit Pembangunan Sebelum Perkhidmatan Dalam Negara (OD)
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 57.5K sejak 4 Februari 2015