Khairul Bariah binti Sulaiman

Pegawai Teknologi Maklumat

"1. Menguruskan dan memantau pengoperasian sistem sedia ada  yang menyokong kelancaran pengurusan kerja di BMI. 2. Menguruskan dan mengendalikan penambahbaikan sistem sedia ada  dan/atau pembangunan sistem/fungsi baru. 3. Menguruskan proses migrasi bagi data-data sistem sedia ada  berjalan dengan lancar dan mengikut prosedur keselamatan yang ditetapkan. 4.Menguruskan perlaksanaan kolaborasi sistem ICT BMI  bersama agensi / bahagian lain. 5. Menyediakan dan mengemaskini dokumentasi  sistem-sistem ICT BMI. 6. Memantau PPTM mengendalikan operasi meja bantuan teknikal  program-program tajaan JPA Latihan Sebelum Perkhidmatan / Latihan Dalam Perkhidmatan. 7. Memantau pengeluaran raw data atau laporan statistik. 8. Menyelaras perkara-perkara berkaitan dengan perolehan serta pengagihan peralatan dan perisian ICT BMI. 9. Menyelaras perkara-perkara berkaitan aset  (peminjaman dan pemulangan) ICT BMI. 10. Menyelaras aktiviti penyelenggaraan dan pengurusan pelupusan aset ICT BMI peralatan dan perisian ICT BMI."

Gelaran
PPM(I)PR1
Emel
Khairul Bariah binti Sulaiman
Telefon
03-8885 5193
Bahagian
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Cawangan
Perundingan
Unit
Unit Perunding Perancangan & Prestasi (PR)
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 6.7K sejak 2 Ogos 2017