Nama Jawatan Emel Telefon
Muhammad Irwan bin Ramli Pembantu Akauntan Muhammad Irwan bin Ramli 03-88853321
Siti Nasyreen binti Zaharin Pereka Siti Nasyreen binti Zaharin 03-88853261
Rafidah binti Abdul Kadir Ketua Pembantu Akauntan Rafidah binti Abdul Kadir 03-88853139
Rasidi bin Ramli Ketua Pembantu Tadbir Rasidi bin Ramli 03-88853117
Khairuddin bin Mahmad Sha'udi Penolong Jurutera Elektrik Khairuddin bin Mahmad Sha'udi 03-88853238
Suziela binti Othman Pembantu Tadbir (Kewangan) Suziela binti Othman 03-88853356
Raja Zariman bin Raja Husain Ketua Pembantu Tadbir Raja Zariman bin Raja Husain 03-88853891
Khasnor Hayati binti Abdul Khamis Pembantu Tadbir (Kewangan) Khasnor Hayati binti Abdul Khamis 03-88853796
Husnah binti Abdullah Ketua Pembantu Tadbir Husnah binti Abdullah 03-88853901
Saiful Fadzly bin Jamaludin Pembantu Pustakawan Saiful Fadzly bin Jamaludin 03-88853263 / 3616
Roslina binti Nahrowi Pembantu Tadbir (P/O) Roslina binti Nahrowi 03-88853236
Rozlinda binti Ghazali Ketua Pembantu Tadbir Rozlinda binti Ghazali 03-88853121
Sahbuddin bin Norodin@ Nordin Ketua Pembantu Tadbir Sahbuddin bin Norodin@ Nordin 03-88853523
Salbiah binti Ahmad Ketua Pembantu Tadbir (Kewangan) Salbiah binti Ahmad 03-88853161
Suhana binti Omar Ketua Pembantu Tadbir Suhana binti Omar 03-88853079