Suhana binti Omar

Ketua Pembantu Tadbir

  1. Pengurusan pelupusan rekod Jabatan
  2. Urusan mendaftar, membuka dan mengemaskini maklumat fail
    peringkat Sulit dan Rahsia ke dalam sistem SISFAIL
  3. Merekod pergerakan keluar/masuk fail
  4. Membantu urusan pelaksanaan Sistem DDMS 2.0
  5. Membantu KPP/PP(U)UPR dalam urusan penyelarasan dan khidmat
    sokongan di Unit Pengurusan Rekod
Gelaran
KPT(U)TR
Emel
Suhana binti Omar
Telefon
03-8885 3079
Bahagian
Bahagian Khidmat Pengurusan
Cawangan
Cawangan Pentadbiran dan Pengurusan Kewangan
Sektor
Unit Pengurusan Rekod
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 2.0K sejak 21 Disember 2021