Abdul Halim bin Hamzah

Abdul Halim bin Hamzah

Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan

Mengetuai Bahagian Khidmat Pengurusan bagi urusan Pengurusan Sumber Manusia; Latihan dan Kompetensi,...

 • PBU
 • 03-88853007
 • Abdul Halim bin Hamzah
Norisma binti Mohd Ismail

Norisma binti Mohd Ismail

Timbalan Pengarah Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Bahagian Khidmat Pengurusan

Mengetuai Cawangan Pengurusan Sumber Manusia, Menyelaras hal-hal berkaitan Pengurusan Sumber Manusia...

 • TPB(U)S
 • 03-88853064
 • Norisma binti Mohd Ismail
Muhamad Ghopran Bin Yeop Hamzah

Muhamad Ghopran Bin Yeop Hamzah

Timbalan Pengarah Cawangan Pengurusan Pentadbiran dan Kewangan Bahagian Khidmat Pengurusan

Mengetuai Cawangan Pengurusan Pentadbiran dan memantau urusan kewangan yang melibatkan perbelanjaan...

 • TPB(U)K
 • 03-88853040
 • Muhamad Ghopran Bin Yeop Hamzah
Mohd Nazib bin Che Din

Mohd Nazib bin Che Din

Ketua Penolong Pengarah

Mengetuai Sektor Pengurusan Personel bagi Urusan Perkhidmatan Kumpulan Pengurusan & Profesional,...

 • KPP(U)S
 • 03-88853038
 • Mohd Nazib bin Che Din
Mohammad Azhari bin Salleh

Mohammad Azhari bin Salleh

Ketua Penolong Pengarah

Mengetuai Sektor Pentadbiran Am, BKP yang terdiri daripada Unit Keurusetiaan & Pengurusan Majlis, Un...

 • KPP(U)T
 • 03-88853042
 • Mohammad Azhari bin Salleh
Nadila binti Nadzrin

Nadila binti Nadzrin

Ketua Penolong Pengarah

Mengetuai Sektor Perancangan dan Pembangunan Organisasi

 • KPP(U)O
 • 03-8885 3208
 • Nadila binti Nadzrin
Info

Telefon

03-8889 2182