Norihan bin Abu

Penolong Pengarah

Membantu KPP(U)F dalam menguruskan hal berkaitan urusan keselamatan iaitu: Merancang, melaksana dan menguatkuasa sistem dan peraturan keselamatan di Blok C1 dan C2, Merancang dan menguatkuasa semua peraturan yang berkaitan dengan usaha mencegah kebakaran, Merancang, mengeluar dan memantau peraturan/prosedur tertentu berkaitan dengan keselamatan fizikal,dokumen dan peribadi, Merancang dan memantau jadual tugas keselamatan bagi pegawai-pegawai di JPA dan Urusetia Mesyuarat Penyelarasan Keselamatan Kompleks C

Gelaran
PP(U)F2
Emel
Norihan bin Abu
Telefon
03-88853250
Bahagian
Bahagian Khidmat Pengurusan
Cawangan
Cawangan Pentadbiran dan Pengurusan Kewangan
Sektor
Sektor Logistik & Fasiliti
Unit
Unit keselamatan
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 607 sejak 6 September 2021