Norihan bin Abu

Penolong Pengarah

Mengetuai Unit Keselamatan JPA dan membantu KPP(U)F dalam perkara berikut:

• Merancang, melaksana dan menguatkuasa sistem dan peraturan keselamatan di Blok C1, C2 dan C3;

• Merancang dan menguatkuasa semua peraturan yang berkaitan dengan usaha mencegah kebakaran;

• Merancang, mengeluar dan memantau peraturan/prosedur tertentu berkaitan dengan keselamatan fizikal, dokumen dan peribadi;

• Merancang dan memantau jadual tugas keselamatan bagi pegawai-pegawai di JPA; dan

• Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Induk Pengurusan Risiko dan Jawatankuasa Kesihatan dan Pekerjaan (JKKP) JPA.

• Pengurusan Risiko dan Jawatankuasa Kesihatan dan Pekerjaan (JKKP) JPA.

Gelaran
PP(U)F2
Emel
Norihan bin Abu
Telefon
03-88853250
Bahagian
Bahagian Khidmat Pengurusan
Cawangan
Cawangan Pentadbiran dan Pengurusan Kewangan (CPPK)
Sektor
Sektor Logistik & Fasiliti
Unit
Unit keselamatan
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 4.3K sejak 6 September 2021