Ani Fadilah binti Dahri

Ketua Penolong Pengarah

• Mengetuai Sektor Logistik dan Fasiliti

UNIT LOGISTIK DAN FASILITI

• Merancang, mengurus dan menyediakan keperluan logistik untuk majlis dan program jabatan

• Merancang, mengurus dan memantau pengurusan kenderaan jabatan selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 4.1/2013

• Pengurusan kenderaan Kerajaan

• Lain -lain urusan berkaitan dengan logistik dan fasiliti

UNIT TEKNIKAL

• Merancang, mengurus dan memantau kerja-kerja penyelenggaran dan pembaikan sistem perkhidmatan bangunan JPA

• Merancang, mengurus dan memantau kerja-kerja naiktaraf sistem elektrikal, sistem telefon dan juga sistem audio visual di bilik-bilik masyuarat

• Urusetia Mesyuarata Jawatankuasa Aset Tak Alih JPA

• Urusetia pendaftaran Aset Tak Alih ke dalam sistem MYSPATA

UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT

• Merancang, mengurus dan memantau penguursan kemudahan infrastruktur ICT di BKP

• Merancang, mengurus dan memantau pelaksanaan HRMIS di JPA

• Menyelia, mengurus dan memantau inventori peralatan, perisian ICT serta proses peminjaman perkakasan ICT

• Memantau permohonan emel dan group mel dari warga BKP

• Urusetia Mesyuarat Teras dan jaguh

UNIT KESELAMATAN

• Merancang, melaksana dan menguatkuasa sistem dan peraturan keselamatan di Blok C1 dan C2

• Merancang dan menguatkuasa semua peraturan yang berkaitan dengan usaha mencegah kebakaran

• Merancang, mengeluar dan memantau peraturan/prosedur tertentu berkaitan dengan keselamatan fizikal,dokumen dan peribadi

• Merancang dan memantau jadual tugas keselamatan bagi pegawai-pegawai di JPA

• Urusetia Mesyuarat Penyelarasan Keselamatan Kompleks C

Gelaran
KPP(U)F
Emel
Ani Fadilah binti Dahri
Telefon
03- 88853037
Bahagian
Bahagian Khidmat Pengurusan
Cawangan
Cawangan Pentadbiran dan Pengurusan Kewangan (CPPK)
Sektor
Sektor Logistik & Fasiliti
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 10.1K sejak 10 Ogos 2020