Ani Fadilah binti Dahri

Ketua Penolong Pengarah

 • Mengetuai Sektor Logistik dan Fasiliti

  UNIT LOGISTIK DAN FASILITI

 • Merancang, mengurus dan menyediakan keperluan logistik untuk majlis dan program jabatan
 • Merancang, mengurus dan memantau pengurusan kenderaan jabatan selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 4.1/2013 Pengurusan kenderaan Kerajaan
 • Lain -lain urusan berkaitan dengan logistik dan fasiliti

  UNIT TEKNIKAL

 • Merancang, mengurus dan memantau kerja-kerja penyelenggaran dan pembaikan sistem perkhidmatan bangunan JPA
 • Merancang, mengurus dan memantau kerja-kerja naiktaraf sistem elektrikal, sistem telefon dan juga sistem audio visual di bilik-bilik masyuarat
 • Urusetia Mesyuarata Jawatankuasa Aset Tak Alih JPA
 • Urusetia pendaftaran Aset Tak Alih ke dalam sistem MYSPATA

  UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT

 • Merancang, mengurus dan memantau penguursan kemudahan infrastruktur ICT di BKP
 • Merancang, mengurus dan memantau pelaksanaan HRMIS di JPA
 • Menyelia, mengurus dan memantau inventori peralatan, perisian ICT serta proses peminjaman perkakasan ICT
 • Memantau permohonan emel dan group mel dari warga BKP
 • Urusetia Mesyuarat Teras dan jaguh

  UNIT KESELAMATAN

 • Merancang, melaksana dan menguatkuasa sistem dan peraturan keselamatan di Blok C1 dan C2
 • Merancang dan menguatkuasa semua peraturan yang berkaitan dengan usaha mencegah kebakaran
 • Merancang, mengeluar dan memantau peraturan/prosedur tertentu berkaitan dengan keselamatan fizikal,dokumen dan peribadi
 • Merancang dan memantau jadual tugas keselamatan bagi pegawai-pegawai di JPA
 • Urusetia Mesyuarat Penyelarasan Keselamatan Kompleks C
Gelaran
KPP(U)F
Emel
Ani Fadilah binti Dahri
Telefon
03- 88853037
Bahagian
Bahagian Khidmat Pengurusan
Cawangan
Cawangan Pentadbiran dan Pengurusan Kewangan
Sektor
Sektor Logistik & Fasiliti
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 7.3K sejak 10 Ogos 2020