Mohamad Raffi bin Abdullah

Penolong Pengarah

"1. Menerima Dan Memproses Pertimbangan Permohonan Pelepasan Ikatan Kontrak Biasiswa Persekutuan/Dermasiswa/Hadiah Latihan Persekutuan Untuk Dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Berkaitan. 2. Menerima Dan Memproses Pertimbangan Permohonan Penggantungan Ikatan Kontrak Untuk Melanjutkan Pengajian Ke Peringkat Yang Lebih Tinggi Bagi Penerima Biasiswa Persekutuan/Dermasiswa/Hadiah Latihan Persekutuan Untuk Dibawa Ke Mesyuarat Jawatankuasa Berkaitan. 3. Memproses Kes-Kes Untuk Pertimbangan Permohonan Penukaran Pinjaman Kepada Kontrak Berkhidmat Dengan Kerajaan. 4. Menerima Dan Memproses Kes-Kes Perlanggaran Syarat Perjanjian Untuk Tujuan Tuntutan Ganti Rugi Khususnya Penama-Penama Yang Telah Diberikan Kelulusan Penggantungan Ikatan Kontrak Untuk Melanjutkan Pengajian Ke Peringkat Yang Lebih Tinggi. 5. Menerima Dan Memproses Kes-Kes Perlanggaran Syarat Perjanjian Untuk Tujuan Tuntutan Ganti Rugi Khususnya Penama-Penama Yang Telah Diberikan Kelulusan Penukaran Pinjaman Kepada Kontrak Berkhidmat. 6. Memberi Khidmat Nasihat Kepada Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan Mengenai Dasar-Dasar Perjanjian Biasiswa Dan Pinjaman Pelajaran Berkaitan Pelaksanaan Pertimbangan Pelepasan Ikatan Kontrak, Penggantungan Ikatan Kontrak Dan Penukaran Pinjaman Kepada Kontrak Berkhidmat Dengan Kerajaan. 7. Menguruskan Fungsi-Fungsi Atas Talian Yang Berkaitan Unit J."

Gelaran
PP(I)J2
Emel
Mohamad Raffi bin Abdullah
Telefon
03-8885 3299
Bahagian
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Cawangan
Kluster Pembangunan Strategik Tadbir Urus (PS)
Sektor
Unit Pengurusan Perjanjian & Kontrak (J)
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 30.6K sejak 11 Mei 2015