Nurshakinah binti Ramli

Penolong Pengarah

• Merancang dan menyediakan belanjawan mengurus.

• Merancang dan memantau pengurusan belanjawan mengurus dan kerangka keberhasilan di bawah outcome based budgetting (OBB) JPA.

• Mengurus setiakan mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun (JPKA).

• Memantau urusan perwakilan kuasa di bawah Arahan Perbendaharaan 11 (AP 11).

Gelaran
PP(U)K1
Emel
Nurshakinah binti Ramli
Telefon
03-88853168
Bahagian
Bahagian Khidmat Pengurusan
Cawangan
Cawangan Pentadbiran dan Pengurusan Kewangan (CPPK)
Sektor
Sektor Belanjawan
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 60.1K sejak 9 Januari 2015