Mohd Fadzli bin Mohd Jaafar

Pegawai Teknologi Maklumat

Bertanggungjawab dalam urusan: 1.kemudahan e-mel 1GovUC, mentadbir dan menyenggara sistem Active Directory / DNS / DHCP jabatan 2.mentadbir dan menyenggara Sistem antivirus jabatan. 3.mengawalselia dan menguatkuasa pematuhan Etika E-mel jabatan, melaksanakan kursus Pembudayaan ICT (Kemudahan E-mel dan Internet jabatan) 4.memberi khidmat dan bantuan teknikal berkaitan e-mel, AD dan antivirus. 5.Menilai tahap keselamatan sistem rangkaian dan sistem-sistem ICT (Security Posture Assesment, SPA)

Gelaran
PP(M)TR3
Emel
Mohd Fadzli bin Mohd Jaafar
Telefon
03-8885 5067
Bahagian
Bahagian Digital dan Teknologi Maklumat
Cawangan
Cawangan Pengurusan Teknologi
Sektor
Sektor Rangkaian & Keselamatan
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 73.2K sejak 9 Januari 2015