Jamil bin Idris

Pembantu Tadbir (P/O)

"1. Membantu melaksana Membantu pengendalian perkara-perkara berkaitan aset (peminjaman dan pemulangan) ICT BMI i.Membantu memastikan pengguna mengisi borang peminjaman semasa mengambil aset ICT. ii.Membantu pemantauan dan pemeriksaan aset ICT supaya sentiasa di dalam keadaan baik dari semasa ke semasa. iii.Membantu memastikan pengguna memulangkan aset ICT yang telah dipinjam dalam keadaan baik . 2. Membantu melaksana Memantau aktiviti penyelenggaraan Peralatan dan Perisian ICT BMI. 3. Membantu melaksana Menguruskan pelupusan Aset ICT BMI"

Gelaran
PT(I)PR
Emel
Jamil bin Idris
Telefon
03-8885 3343
Bahagian
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Cawangan
Perundingan
Unit
Unit Perunding Perancangan & Prestasi (PR)
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 38.5K sejak 9 Januari 2015