Ts. Raudah binti Kamal

Pegawai Teknologi Maklumat

  1. Menguruskan dan memantau pengoperasian sistem sedia ada yang menyokong kelancaran pengurusan kerja di BMI.
  2. Menguruskan dan mengendalikan penambahbaikan sistem sedia ada dan/atau pembangunan sistem/fungsi baru.
  3. Menguruskan proses migrasi bagi data-data sistem sedia ada berjalan dengan lancar dan mengikut prosedur keselamatan yang ditetapkan. 4.Menguruskan perlaksanaan kolaborasi sistem ICT BMI bersama agensi / bahagian lain.
  4. Menyediakan dan mengemaskini dokumentasi sistem-sistem ICT BMI.
  5. Memantau PPTM mengendalikan operasi meja bantuan teknikal program-program tajaan JPA Latihan Sebelum Perkhidmatan / Latihan Dalam Perkhidmatan.
  6. Memantau pengeluaran raw data atau laporan statistik.
  7. Menyelaras perkara-perkara berkaitan dengan perolehan serta pengagihan peralatan dan perisian ICT BMI.
  8. Menyelaras perkara-perkara berkaitan aset (peminjaman dan pemulangan) ICT BMI.
  9. Menyelaras aktiviti penyelenggaraan dan pengurusan pelupusan aset ICT BMI peralatan dan perisian ICT BMI."
Gelaran
PPM(I)PR1
Emel
Ts. Raudah binti Kamal
Telefon
03-8885 5193
Bahagian
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Cawangan
Kluster Perundingan
Sektor
Unit Perunding Perancangan & Prestasi (PR)
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 54.1K sejak 9 Januari 2015