Norain binti Mat Idris

Penolong Pegawai Tadbir

Membantu KPP(K)CA1, PP(K)CA1 dan PP(K)CA2 dalam menyelaras keseluruhan aktiviti di bawah Sektor Penilaian Kompetensi yang merangkumi pengurusan Peperiksaan Perkhidmatan Awam (PPA), Pentadbiran dan Kewangan. • Memberi khidmat nasihat tentang pengendalian peperiksaan dan menyediakan garis panduan bagi urusan PPA kepada Kementerian/Agensi/SUK.

Menyediakan khidmat bantuan operasi peperiksaan, perolehan peralatan dan dewan peperiksaan, percetakan serta perancangan/penjadualan PPA. Mengurus keperluan logistik dan sebut harga bagi PPA. Menggubal dan memantau dasar-dasar umum dan garis panduan berhubung dengan urusan PPA. Menyelaras dan mengurus penggubalan sukatan PPA. Menjalankan kajian penambahbaikan pengurusan penilaian kompetensi.

Mengurus dokumentasi dasar dan kualiti Sektor Penilaian Kompetensi (SOP,dasar dan pekeliling yang berkaitan). Mewakili Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA) dalam Lembaga Peperiksaan di peringkat Kementerian dan menjadi kerurusetiaan Lembaga Peperiksaan Perkhidmatan Awam (LPPA) • Menguruskan mesyuarat-mesyuarat penyelarasan yang berkaitan • Menyediakan laporan bagi Sektor Penilaian Kompetensi • Menguruskan latihan untuk Sektor Penilaian Kompetensi • Menyelaras pemantauan dan naziran pelaksanaan PPA di peringkat agensi • Menyelaras pengurusan PTM • Menyelaras pemeriksa kertas PPA, Ketua Pengawas dan Pengawas PPA

Gelaran
PPT(K)CA1
Emel
Norain binti Mat Idris
Telefon
03-8885 5278
Bahagian
Bahagian Perkhidmatan
Cawangan
Cawangan Operasi Perkhidmatan (COP)
Sektor
Sektor Penilaian Kompetensi (SPK)
Unit
Unit Sekretariat (A)
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 15.5K sejak 14 Jun 2016