Datuk Noridah binti Abdul Rahim

Datuk Noridah binti Abdul Rahim

Pengarah Bahagian Perkhidmatan

Mengetuai Bahagian Perkhidmatan bagi penggubalan dasar dan peraturan tentang pengambilan, pelantikan...

 • PBK
 • 03-8885 4002
 • Datuk Noridah binti Abdul Rahim
Zohari bin Said

Zohari bin Said

Timbalan Pengarah Kanan

Mengetuai cawangan dalam perkara –perkara mengenai lantikan, penamatan, urusan kenaikan pangkat, t...

 • TPBK(K)O
 • 03-8885 4079
 • Zohari bin Said
Ikhbal Hanam bin Mukras

Ikhbal Hanam bin Mukras

Timbalan Pengarah Kanan

Mengetuai cawangan dalam perkara - mengkaji dan menggubal dasar-dasar perkhidmatan, menyemak dan men...

 • TPBK(K)D
 • 03-8885 5305
 • Ikhbal Hanam bin Mukras
Mohamad Azhan bin Md. Amir

Mohamad Azhan bin Md. Amir

Timbalan Pengarah Kanan

Mengetuai cawangan dalam kajian dan penggubalan dasar serta perancangan strategik, pembangunan sumbe...

 • TPBK(K)G
 • 03-8885 4022
 • Mohamad Azhan bin Md. Amir
Kamal Badrin  bin Hassan

Kamal Badrin bin Hassan

Timbalan Pengarah

Mengetuai Sektor Perkhidmatan Pengurusan Tertinggi (JG) dalam urusan: 1. Penempatan / Pertukaran...

 • TPB(K)JG
 • 03-8885 4276
 • Kamal Badrin  bin Hassan
Saifuzzaman bin Abdul Manan

Saifuzzaman bin Abdul Manan

Timbalan Pengarah

Mengetuai Sektor OA bagi penyelarasan pelaksanaan urusan pemangkuan dan kenaikan pangkat Perkhidmata...

 • TPB(K)OA
 • 03-8885 4075
 • Saifuzzaman bin Abdul Manan
Syamsul Nizam bin Mohd Razali

Syamsul Nizam bin Mohd Razali

Timbalan Pengarah

Mengetuai Sektor Perkhidmatan Pengurusan & Profesional (P&P) dalam urusan: 1. Pembangunan Kerjay...

 • TPB(K)PG
 • 03-8885 4021
 • Syamsul Nizam bin Mohd Razali
Noriza binti Kassim

Noriza binti Kassim

Timbalan Pengarah

Mengetuai Sektor OC bagi melaksanakan tugas-tugas keurusetiaan untuk : LKPPA, LKPPP dan JKIPPC dan ...

 • TPB(K)OC
 • 03-8885 4602
 • Noriza binti Kassim
Muhazzib bin Harun

Muhazzib bin Harun

Timbalan Pengarah

Mengetuai Sektor OB bagi penyelarasan pelaksanaan urusan pemangkuan dan kenaikan pangkat Perkhidmat...

 • TPB(K)OB
 • 03-8885 4984
 • Muhazzib bin Harun
Putra Nurwan Shah bin Baharuddin

Putra Nurwan Shah bin Baharuddin

Timbalan Pengarah

Mengetuai TIM 3 • Mengkaji dan menggubal dasar-dasar perkhidmatan • Menyemak dan menambahb...

 • TPB(K)D3
 • 03-8885 5320
 • Putra Nurwan Shah bin Baharuddin
Info

Telefon

03-8889 2208