Masni Afiza binti Mohamed

Timbalan Pengarah

Tim 1 (Dasar Keutuhan dan Tatatertib)

 1. Mengkaji, menggubal, menambah baik, menyelaras dan menjadi perunding kepada dasar perkhidmatan berkaitan keutuhan dan tatatertib.
 2. Menyedia dan melaksanakan pemantauan/ naziran dasar perkhidmatan yang berkenaan.
 3. Melaksanakan kajian impak terhadap dasar perkhidmatan yang berkenaan.
 4. Memproses kelulusan bagi permohonan pengecualian, penurunan kuasa yang melibatkan dasar perkhidmatan yang berkenaan.
 5. Menyedia dan menyelaras maklum balas melibatkan Bahagian Perkhidmatan bagi mesyuarat peringkat kebangsaan dan antarabangsa/ Memorandum Jemaah Menteri/ maklum balas Parlimen.
 6. Menyelaras dan melaksanakan latihan kepada kementerian dan agensi bagi dasar yang berkenaan.
 7. Focal point kepada semua Suruhanjaya/ Kementerian/ Jabatan/ Agensi dan Pihak Berkuasa Integriti (PBI) melibatkan dasar perkhidmatan yang berkenaan.

Peraturan dan Pekeliling Berkaitan:

 1. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U. (A) 395/1993]
 2. Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993 [P.U. (A) 396/1993]

 3. Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pendidikan 1994 [P.U. (A) 458/1994]

 4. Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 [Akta 605]
 5. Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (MyPPSM) Ceraian UP.7 Tatakelakuan dan Pengurusan Tatatertib Perkhidmatan Awam
Gelaran
TPB(K)D1
Emel
Masni Afiza binti Mohamed
Telefon
03-8885 5307
Bahagian
Bahagian Perkhidmatan
Cawangan
Cawangan Dasar Dan Perundingan (CDP)
Sektor
TIM 1
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 94.8K sejak 9 Januari 2015