Nama Jawatan Emel Telefon
Mohd Shahrim bin Hussin Timbalan Pengarah Kanan Mohd Shahrim bin Hussin 03-8885 5305
Masni Afiza binti Mohamed Timbalan Pengarah Masni Afiza  binti Mohamed 03-8885 5307
Yusrizal bin Ahmad Timbalan Pengarah Yusrizal bin Ahmad 03-8885 5310
Norlida binti Datuk Hj Ahmad Shahibuddin Timbalan Pengarah Norlida  binti Datuk Hj Ahmad Shahibuddin 03-8885 5301
Marliza binti Lijong Timbalan Pengarah Marliza  binti Lijong 03-8885 5320
Nur Iskandar bin Nur Dzainuddin Ketua Penolong Pengarah Nur Iskandar bin Nur Dzainuddin 03-8885 5315
Azman bin Abdul Rahim Ketua Penolong Pengarah Azman  bin Abdul Rahim 03-8885 5314
Mohd Shah bin Abdul Rahman Ketua Penolong Pengarah Mohd Shah bin Abdul Rahman 03-8885 5326
Dr. Safuwan bin Samah Ketua Penolong Pengarah Dr. Safuwan  bin Samah 03-8885 5316
Salwa Izani binti Kamarzaman Ketua Penolong Pengarah Salwa Izani  binti Kamarzaman 03-8885 5324
Zarina Md. Yusuf Ketua Penolong Pengarah Zarina Md. Yusuf 03-8885 5304
Farah Ezelin binti Ishak Ketua Penolong Pengarah Farah Ezelin  binti Ishak 03-8885 5312
Nur Ilyani binti Qamarulzaman Ketua Penolong Pengarah Nur Ilyani  binti Qamarulzaman 03-8885 5303
Amirudin bin Mad Yusof Ketua Penolong Pengarah Amirudin  bin Mad Yusof 03-8885 5309
Nurul Hasanah binti Hilmi Penolong Pengarah Nurul Hasanah binti Hilmi 03-8885 5322