Nurain binti Saiful Ahmad

Penolong Pengarah

Membantu TPB(K)D1 dan KPP(K)D1 dalam pengurusan:

• Mengkaji dan menggubal dasar- dasar perkhidmatan • Menyemak dan menambahbaik dasar-dasar/garis panduan sediada • Menyediakan khidmat runding berkaitan dasar-dasar perkhidmatan • Menyediakan dan menyelaras khidmat nasihat berkaitan dasar-dasar perkhidmatan • Menyediakan dan melaksanakan pemantauan/naziran dasar perkhidmatan • Melaksanakan kajian impak terhadap dasar-dasar perkhidmatan • Menyelaras dan melaksanakan latihan kepada kementerian dan agensi • Membangun dan menyediakan panduan latihan bagi dalaman dan luaran

Gelaran
PP(K)D1
Emel
Nurain binti Saiful Ahmad
Telefon
03-8885 5323
Bahagian
Bahagian Perkhidmatan
Cawangan
Cawangan Dasar Dan Perundingan (CDP)
Sektor
TIM 1
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 3.9K sejak 8 November 2021