Zakwan bin Azahari

Timbalan Pengarah

Tim 2

 1. Mengkaji dan menggubal dasar-dasar perkhidmatan yang berkaitan seperti berikut :

  i. pelantikan

  ii. kenaikan pangkat

  iii. pelepasan jawatan dan peletakan jawatan

  iv. lain-lain urusan perkhidmatan selain pengurusan prestasi/kompetensi dan tatatertib/penamatan

 2. Menyemak dan menambaik dasar-dasar/garis panduan sedia ada

 3. Menyediakan khidmat runding berkaitan dasar-dasar perkhidmatan

 4. Menyediakan dan menyelaras khidmat nasihat berkaitan dasar-dasar perkhidmatan

 5. Menyediakan dan menyelaras ulasan serta maklum balas Jemaah Menteri / Mesyuarat KSUKP / Mesyuarat MBKM / Mesyuarat Majlis Raja-Raja yang berkaitan dasar perkhidmatan

Peraturan dan Pekeliling Berkaitan :

 1. Perlembagaan Persekutuan

 2. P.U. (A) 1/2012-Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2012

 3. P.U. (A) 163/2017-Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) (Pindaan 2017)

 4. P.U. (A) 75/2010-Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam 2010

 5. P.U. (A) 24/2010-Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran 2010

 6. MyPPSM UP.1, UP.3, PO.1.13, PO.1.1.6 dan PO.1.1.7

 7. Lain-lain Pekeliling Perkhidmatan / Surat Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Edaran berkaitan

Gelaran
TPB(K)D2
Emel
Zakwan bin Azahari
Telefon
03-8885 5310
Bahagian
Bahagian Perkhidmatan
Cawangan
Cawangan Dasar Dan Perundingan (CDP)
Sektor
TIM 2
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 3.4K sejak 21 Februari 2023