Norakmal binti Fauzi

Penolong Pegawai Tadbir

Membantu KPP(K)CA4 dalam menguruskan ;

• Peperiksaan Undang-undang Kerajaan; • Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir Rendah Gred N11; • Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Utama bagi Kumpulan Sokongan yang Setaraf dengan Kumpulan D dari Gred 1 hingga 16; • Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Utama bagi Kumpulan Sokongan yang Setaraf dengan Kumpulan C dari Gred 17 hingga Gred 26; • Peperiksaan Perkhidmatan Setiausaha Pejabat Gred N27; • Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17; • Peperiksaan Khas Untuk Kenaikan Pangkat ke Jawatan Pegawai Latihan Vokasional Gred J42; • Peperiksaan Khas Untuk Kenaikan Pangkat ke Jawatan Penolong Pegawai Latihan Vokasional Gred J30; • Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Latihan Vokasional Gred J41; • Mengurus Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N17; • Peperiksaan Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu Khas; • Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Psikologi Gred S41; • Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Psikologi Gred S27; • Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17. Khidmat rundingan mengenai penilaian kompetensi melibatkan Kem/Jab/SUK berikut : - Jabatan Perdana Menteri; - Kementerian Kerja Raya; - Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi; - Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat; - Kementerian Wilayah Persekutuan; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Perdagangan; Antarabangsa dan Industri; - Kementerian Sumber Asli dan Alam; Sekitar; - Kementerian Pertahanan; - Kementerian Kesihatan ; - Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan; - Pejabat SUK Negeri Sabah - Pejabat SUK Negeri Sembilan - Pejabat SUK Negeri Pahang - Pejabat SUK Negeri Terengganu; - Pejabat SUK Negeri Perak; - Pejabat SUK Negeri Sarawak; - Pejabat SUK Negeri Johor

Gelaran
PPT(K)CA4
Emel
Norakmal  binti Fauzi
Telefon
03-8885 5265
Bahagian
Bahagian Perkhidmatan
Cawangan
Cawangan Operasi Perkhidmatan (COP)
Sektor
Sektor Penilaian Kompetensi (SPK)
Unit
Unit Peperiksaan Objektif (O)
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 20.8K sejak 19 Januari 2016