Noriyani binti Abdul Wahed

Ketua Penolong Pengarah

Menyelia dan memantau hal-hal berkaitan Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu HRMIS, Jawatankuasa Pelaksanaan HRMIS, Jawatankuasa Kerja dan Pemantauan HRMIS, Jawatankuasa Teknikal ICT Sektor Awam (JTISA), Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT), Jawatankuasa Teknikal ICT (JTICT), Pelan Strategik ICT (PSICT) JPA, aktiviti inovasi dan Technology Update di BDTM serta pemantauan sistem Profit bagi memastikan projek ict dan aktiviti yang dirancang dapat dilaksana dengan lancar.

Gelaran
KPP(M)T1
Emel
Noriyani binti Abdul Wahed
Telefon
03-8885 5008
Bahagian
Bahagian Digital dan Teknologi Maklumat
Cawangan
Cawangan Pengurusan Perubahan Dan Tadbir Urus
Sektor
Sektor Tadbir Urus
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 3.9K sejak 9 Mei 2023