Rusilah binti Mohamad

Pembantu Tadbir (P/O)

  1. Membantu peranan sebagai Pegawai Perhubungan Unit, Penyelaras Hal Pentadbiran kluster dan menyelaras Info Maklumat Kluster LDP serta Unit SC Bagi memudahcara urusan perhubungan diantara Kluster LDP dan UPKS dalam memastikan penyampaian maklumat mencapai objektif yang ditetapkan

  2. Membantu Melaksanakan Penyelarasan Laporan Prestasi Tahunan Kluster LDP Sebagai makluman kepada PBI, TPB(I)S, KPPSerta pegawai dan kakitangan Kluster LDP.

  3. Membantu Melaksanakan Laporan Data Masterlist dan Statistik Bulanan Kluster LDP Sebagai makluman kepada PBI, TPB(I)S, KPP serta pegawai dan kakitangan Kluster LDP

  4. Membantu Melaksanakan Bajet dan Kewangan Program Kursus Pendek Sebagai makluman kepada PBI, TPB(I)S, KPP

  5. Membantu urusan perolehan pelaksanaan Kursus Jangka Pendek Unit SC Sebelum mengangkat permohonan kepada BKP melalui Unit W,BMI

Gelaran
PT(I)SC 1
Emel
Rusilah  binti Mohamad
Telefon
03-88853398
Bahagian
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Cawangan
Kluster Pembangunan Strategik Dalam Perkhidmatan (LDP)
Sektor
Unit Pembangunan Latihan Dalam Perkhidmatan (Kursus Jangka Pendek)(SC)
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 2.6K sejak 4 Januari 2022