Zantinita binti Mohamed

Pegawai Teknologi Maklumat

Bertanggungjawab dalam mentadbir dan mengurus kemudahan e-mel 1GovUC, mentadbir dan menyenggara sistem Active Directory/ DNS/ DHCP jabatan dan sistem antivirus jabatan. Mengawalselia dan menguatkuasa pematuhan Etika E-mel jabatan, melaksanakan kursus Pembudayaan ICT (Kemudahan E-mel dan Internet jabatan) serta memberi khidmat dan bantuan teknikal berkaitan e-mel, AD dan antivirus.

Gelaran
PP(M)TR2
Emel
Zantinita  binti Mohamed
Telefon
03-8885 5068
Bahagian
Bahagian Pembangunan Dan Pengurusan Maklumat Strategik
Cawangan
Cawangan Pengurusan Teknologi
Sektor
Sektor Rangkaian dan Keselamatan
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 700 sejak 26 Jun 2018