Zuhaizah binti Mohd Mehad

Pembantu Tadbir (P/O)

  1. Memproses permohonan pelanjutan/pindaan tempoh tajaan/pertukaran kursus/penangguhan pengajian/penamatan/permohonan nikah kahwin kepada pelajar.
  2. Mengadakan perjumpaan dengan pelajar-pelajar secara berkala.
  3. Mengemaskini maklumat akademik pelajar tajaan.
  4. Mengawal selia maklumat pelajar di bawah seliaan (Statistik).
  5. Mengeluarkan surat tahniah/amaran kepada pelajar-pelajar tajaan.
  6. Mendapatkan keputusan peperiksaan pelajar-pelajar setiap semester serta pelajar yang tamat pengajian di semua IPTA/IPTS/GLU bagi tujuan rekod dan kutipan balik pinjaman dan membuat laporan bulanan untuk dihantar kepada PBI, TPB(I)O dan semua KPP.
  7. Menyediakan memo Slip Arahan Bayaran bagi kes-kes tertentu.
  8. Mengedarkan borang perjanjian kepada semua PP(I) yang terlibat untuk ditandatangani.
  9. Membuat ‘scanning’/mengimbas dokumen-dokumen pelajar dan disimpan di dalam sistem iVfs.
  10. Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.
Gelaran
PT(I)OD3
Emel
Zuhaizah binti Mohd Mehad
Telefon
03-8885 3076
Bahagian
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Cawangan
Kluster Pembangunan Strategik Sebelum Perkhidmatan (LSP)
Sektor
Unit Pembangunan Sebelum Perkhidmatan Dalam Negara (OD)
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 41.5K sejak 5 Mac 2015