Rohani binti Mohd Zairi

Penolong Pegawai Tadbir

  1. Menyelaras dan mengendalikan hal ehwal korporat bahagian dan pengurusan pelanggan berkaitan program penajaan JPA kepada orang awam dan penjawat awam bagi memastikan pelaksanaan dan informasi program tersebut mencapai objektif selaras dengan arahan dan dasar semasa Kerajaan.
  2. Menyelia dan melaksanakan program promosi berkaitan penajaan JPA di Kementerian/Jabatan,Institusi Pengajian Tinggi, Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Institusi Pendidikan bagi memastikan orang awam dan penjawat awam mendapat maklumat yang tepat dan terkini.
  3. Menerima dan mengurus maklum balas dari Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA), Media, Emel, Media Sosial, Telefon dan Portal JPA dalam memastikan setiap pertanyaan dan aduan orang ramai diuruskan dengan sistematik dan diselesaikan dengan sewajarnya.
  4. Memberi khidmat rundingan berkaitan dasar penajaan JPA kepada agensi luar bagi memastikan hanya maklumat yang tepat dan terkini dimaklumkan dengan mematuhi prinsip dasar dan operasi penajaan sedia ada.

  5. Menyelaras dan memantau hebahan/pengumuman penawaran yang dikeluarkan Kluster Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) dan Kluster Latihan Sebelum (LSP) Perkhidmatan bagi memastikan setiap penawaran baharu JPA disebarluas ke seluruh Kementerian /Jabatan dan saluran media sedia ada.

  6. Menyelaras penyediaan Buku Laporan Tahunan Pejabat PPL

Gelaran
PPT(I)KS
Emel
Rohani binti Mohd Zairi
Telefon
03-8885 3452
Bahagian
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Cawangan
Kluster Pembangunan Strategik Tadbir Urus (PS)
Sektor
Unit Keurusetiaan Strategik (KS)
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 51.1K sejak 9 Januari 2015