Azliza binti Zakaria

Pembantu Tadbir (P/O)

  1. Membantu menyelaras dan mengendalikan hal ehwal korporat bahagian dan pengurusan pelanggan berkaitan program penajaan JPA kepada orang awam dan penjawat awam bagi memastikan pelaksanaan dan informasi program tersebut mencapai objektif selaras dengan arahan dan dasar semasa Kerajaan.
  2. Membantu menguruskan dan melaksanakan program promosi berkaitan penajaan JPA di Kementerian/Jabatan,Institusi Pengajian Tinggi, Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Institusi Pendidikan bagi memastikan orang awam dan penjawat awam mendapat maklumat yang tepat dan terkini.
  3. Membantu mendapatkan maklum balas dari Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA), Media, Emel, Media Sosial, Telefon dan Portal JPA dalam memastikan setiap pertanyaan dan aduan orang ramai diuruskan dengan sistematik dan diselesaikan dengan sewajarnya.
  4. Membantu memberi khidmat rundingan berkaitan dasar penajaan JPA kepada agensi luar bagi memastikan hanya maklumat yang tepat dan terkini dimaklumkan dengan mematuhi prinsip dasar dan operasi penajaan sedia ada.

  5. Membantu menyelaras dan memantau hebahan/pengumuman penawaran yang dikeluarkan Kluster Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) dan Kluster Latihan Sebelum Perkhidmatan (LSP) bagi memastikan setiap penawaran baharu JPA disebarluas ke seluruh Kementerian /Jabatan dan saluran media sedia ada.

  6. Membantu menyediakan Buku Laporan Pejabat PPL.

Gelaran
PT(I)KS2
Emel
Azliza binti Zakaria
Telefon
03-8885 3365
Bahagian
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Cawangan
Kluster Pembangunan Strategik Tadbir Urus (PS)
Sektor
Unit Keurusetiaan Strategik (KS)
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 52.7K sejak 9 Januari 2015