Sufi Hadi bin Rohani

Penolong Pengarah

"1. Memantau dan menyemak Sasaran Kerja Tahunan (SKT) pegawai-pegawai PPL dan belanjawan tahunan mengurus Pejabat PPL; 2. Memantau, mengumpul dan menyediakan kertas pembentangan laporan berkala Pejabat PPL kepada Pengurusan Kanan BMI; 3. Menguruskan pembayaran bil-bil utiliti dan perkhidmatan lain-lain di Pejabat PPL berdasarkan Arahan Perbendaharaan 58 (AP58); 4. Menguruskan pelantikan Kakitangan Ambilan Tempatan (KAT) di Pejabat PPL; dan 5. Menyediakan draf kertas pertimbangan bagi urusan-urusan selain dinyatakan."

Gelaran
PP(I)KS3
Emel
Sufi Hadi bin Rohani
Telefon
03-8885 3301
Bahagian
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Cawangan
Kluster Pembangunan Strategik Tadbir Urus (PS)
Sektor
Unit Keurusetiaan Strategik (KS)
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 80.5K sejak 9 Januari 2015