Sufi Hadi bin Rohani

Pegawai Tadbir

"1. Memantau dan menyemak Sasaran Kerja Tahunan (SKT) pegawai-pegawai PPL dan belanjawan tahunan mengurus Pejabat PPL; 2. Memantau, mengumpul dan menyediakan kertas pembentangan laporan berkala Pejabat PPL kepada Pengurusan Kanan BMI; 3. Menguruskan pembayaran bil-bil utiliti dan perkhidmatan lain-lain di Pejabat PPL berdasarkan Arahan Perbendaharaan 58 (AP58); 4. Menguruskan pelantikan Kakitangan Ambilan Tempatan (KAT) di Pejabat PPL; dan 5. Menyediakan draf kertas pertimbangan bagi urusan-urusan selain dinyatakan."

Gelaran
PP(I)KS3
Emel
Sufi Hadi bin Rohani
Telefon
03-8885 3301
Bahagian
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Cawangan
Pembangunan (Kluster Pembangunan Strategik Tadbir Urus)
Sektor
Kluster Pembangunan Strategik Tadbir Urus
Unit
Unit Keurusetiaan Strategik (KS)
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 76.0K sejak 9 Januari 2015