15 keputusan carian ditemui bagi kata kunci “unit:ukk

Datuk Surendran C.K. Balan

Datuk Surendran C.K. Balan

Ketua Komunikasi Korporat

 • Mengetuai Unit Komunikasi Korporat
 • Merancang dan menguruskan aktivit...

 • KUKK
 • 03-88853096
 • Datuk Surendran C.K. Balan
Jaafar bin Jantan

Jaafar bin Jantan

Ketua Penolong Pengarah

 • Merancang dan melaksanakan pelan media berhubung publisiti, promosi dan kemp...

 • KPP(KK)M
 • 03-88853830
 • Jaafar bin Jantan
Muzammil bin Zolkarnain

Muzammil bin Zolkarnain

Ketua Penolong Pengarah

 • Bertindak sebagai focal point jabatan dalam urusan penyampaian perkhidmatan ...

 • KPP(KK)P
 • 03-88853710
 • Muzammil bin Zolkarnain
Intan Nadia Binti Ramli

Intan Nadia Binti Ramli

Penolong Pengarah

 • Bertindak sebagai 'focal point' Jabatan dalam penyampaian dan penyaluran mak...

 • PP(KK)K
 • 0388853832
 • Intan Nadia Binti Ramli
Nurul Najwa binti Mohd Amin

Nurul Najwa binti Mohd Amin

Pegawai Perhubungan Awam

 • Merancang dan melaksanakan pelan media berhubung publisiti, promosi dan kemp...

 • PPA(KK)M1
 • 03-88853088
 • Nurul Najwa binti Mohd Amin
Nor Khafifah Binti Jalany

Nor Khafifah Binti Jalany

Pegawai Teknologi Maklumat

 • Memantau kandungan Portal JPA
 • Menguruskan akaun media sosial Jabat...

 • PTM(KK)M
 • 03-8885 3847
 • Nor Khafifah Binti Jalany
Nurul Najihah binti Nordin

Nurul Najihah binti Nordin

Penolong Pengarah

 • Bertindak sebagai focal point jabatan dalam urusan penyampaian perkhidmatan ...

 • PP(KK)P
 • 03-88853831
 • Nurul Najihah binti Nordin
Norzarina binti Sanip

Norzarina binti Sanip

Penolong Pegawai Perhubungan Awam

 • Memantau, menyelaras pengurusan aduan JPA.
 • Mengemaskini, menganal...

 • PPPA(KK)
 • 03-88853674
 • Norzarina binti Sanip